Program

Program této konference je k dispozici pod následujícím odkazem.
Program setkání kateder 2016

 

Finální program setkání bude předán každému účastníkovi v papírové formě při registraci a je také k dispozici v elektronické podobě ke stažení zde.