Organizační tým

Správce registrace

  1. Stanislav Klusáček, VUT v Brně, FEKT ÚAMT, Česká republika

Garant konference

  1. Václav Jirsík, VUT v Brně, FEKT ÚAMT, Česká republika